Tài khoản

user_avatar
08/2019

Đóng gói cẩn thận. Giao hàng vừa kịp lúc mình cần dùng. So sánh với lọ Dha mình uống đợt trước mua bên úc thì k khác biệt gì. Tuy nhiên được tặng son màu hồng mình k dùng màu đó nên cũng tiếc :))