Tài khoản

đóng gói cẩn thận, mùi hương dịu nhẹ dễ chịu, thấm nhanh, xài rất ok. Đã được sửa