Tài khoản

user_avatar
Liên Yumi Võ   

Mang thai 31 tuần.

09/2020

E bị rạn ở 2 bên đùi rất nhiều và ở bụng có mấy vạch rồi e bị từ tháng thứ 6 nay 7 tháng rồi có hết ko ạ