Tài khoản

Em đã mua nhưng chưa dùng, h đang định dùng thì uống sao cho hợp lí ạ? Em đang dùng combo elevit