Tài khoản

Hiệu quả , sữa có về nhiều hơn, đục hơn, có lẽ thơm ngon hơn nên bé ngủ ngoan hơn..bé mình 8m r

Hãy là người đầu tiên để lại bình luận