Tài khoản

user_avatar
04/2019

Hôm qua đặt máy, nay đã nhận được.
Cơ mà khi e sử dụng hâm sữa đèn ko lên xanh, phải quá 40° thì mới có đèn. Cần shop tv ạ