Tài khoản

Kem xài tốt. Xoa vào khoảng 1 tiếng sau là thấy bớt đỏ liền ( bé mình bị chàm ) k thấy dụi dụi vì ngứa nữa. Hy vọng mau hết. Mới xài có 2 lần nên thấy vậy thôi