Tài khoản

Khi mang bầu mình đã sử dụng rồi. sp rất tốt. mình k bị rạn da và mùi cũng dễ sử dụng. nhưng do tuần cuối mình hết nên k sử dụng nên bụng mình bị rạn ít ở bụng dưới. nên giờ sinh e bé xong mình mua sử dụng tiếp. hi vọng sẽ hết rạn