Tài khoản

Lọ sành nên dùng cũng thấy đảm bảo. Dùng thay ok lắm. Bớt khí hư, k bị ngứa. Dùng dk lâu gê mấy thằng rồi chưa hết. Hết sẽ mua tiếp bởi dùng thấy hợp .mua lâu rồi giờ mới có time đánh giá