Tài khoản

user_avatar
lê thị nhung   

Mang thai 17 tuần.

10/2019

Loại này có dùng được cho mẹ bầu đag mang thai mà rụng tóc nhiều không ạ.
Hay có loại nào tốt hơn dùng cho mẹ bầu rụng nhiều tóc không