Tài khoản

Mình đã nhạn đc hàng rồi, cảm ơn shop mình sẽ đánh giá xem kết quả ntn sau