Tài khoản

Mình đang cho bé dùng Meiji nhập khẩu, giờ chuyển qua Meiji nội địa được không