Tài khoản

Mình dùng tới lọ thứ 2 rồi, nhưng mình bị rạn nhiều quá nên chưa thấy thay đổi gì rõ rệt, hiện mình đag bầu tháng thứ 8 nhưng mình đã bị rạn kín hết ngực rồi