Tài khoản

user_avatar
01/2019

Mình sử du gj kem cho bé nhà mình thích lắm ..bé bị bong tróc da nẻ, mà mình bôi kem có mấy lần mà đã đỡ hẳn luôn ..mình quên không chụp lại cho m.n xem ..giờ bé khỏi mất rồi..