Tài khoản

Mình thay máy giống như ấm cắm nước hơn ý. Nếu cho sữa tu trong tủ lạnh ra hâm nóng thì chỉ có nhiệt độ của nc là 40do chứ k phải nhiệt độ của sữa được hâm là 40do.

Xem thêm bình luận