Tài khoản

user_avatar
xuân   

Mang thai 9 tuần.

02/2021

Mình đang tuần 9 Chưa bị rạn da. Nhưng mình muốn dùng trước kem rạn. Thì nên dùng loại nào