Tài khoản

user_avatar
Mẹ Coca   

Con 1 tháng.

09/2017

Mình mua được 2 hôm, hôm nay mở ra xài thì máy không hoạt động. Chế 110ml nước để nút OFF bỏ bình vào rồi cắm điện bật 40 độ mà có thấy đèn nào sáng đâu? Tưởng ổ điệm có vần đề cắm ổ khác cũng vậy. Cho mình hỏi chế độ bảo hành sao vậy shop