Tài khoản

user_avatar
HAPPY   

Mang thai 21 tuần.

11/2019

Mình thấy nếu mỗi ngày uống 2 viên dha bio thì hàm lượng dha cung cấp khoảng hơn 1000mg. Trong khi mình đọc mẹ bầu chỉ cần cung cấp 200mg dha là đủ lượng cho cơ thể. Như vậy mình chỉ uống 1 viên dha bio 1 ngày có được không