Tài khoản

Moi mua hơn tuân.đang xài nên chưa biết ntn.nhưng đươc cái gửi hang nhanh.đong goi cân thân tv nhiệt tinh