Tài khoản

Mới nhận đc nên chưa test hoạt động của máy.
Mặt dù sp ghi là hâm đc 2b sữa cổ rộng nhưng rộng mức như comotomo thì máy cũng thua. Vì mh sinh đôi nên giải pháp duy nhất là mua 2 máy. dù gì giá máy cũng rẻ