Tài khoản

Mua 2 chai ddvs và nhận 1 son lagumi khuyến mãi gãy tan tành. Không biết do vận chuyển hay ban đầu son đã gãy :(. Vì son được bọc túi chống sốc rất kĩ lưỡng ?