Tài khoản

Nếu pha chung với sữa thì liều lượng thế nào ạ, ví dụ 150ml thì pha mấy gói và 1 ngày nên dùng mấy gói

Bấm "Thích" để mang đến một ngày vui vẻ cho Vân Vi Vo bạn nhé!