Tài khoản

user_avatar
10/2019

Nhận đc hàng mấy hôm rồi, nay mình mới đánh giá. Shop đóng gói cẩn thận, tư vấn nhiệt tình, giải quyết ổn thỏa thắc mắc. Dung dịch vệ sinh này xài ok. Mỗi lần xài ít mà xịt ra vẫn nhiều. Kết cấu chai nhìn mê. Màu đẹp khỏi chê