Tài khoản

Nhân viên gọi bảo sẽ giao hàng hôm 7/6/2020 .nhưng do hôm đó có mưa nên kg giao nhưng hôm nay 8/6/2020 .vẫn kg thấy giao.gọi a ship 2 lần điều bấm máy bận