Tài khoản

Sản phẩm bị gãy mà shop cũng giao cho khach hàng. Thật sự thất vọng

Bấm "Thích" để mang đến một ngày vui vẻ cho Thủy Phạm bạn nhé!