Tài khoản

user_avatar
04/2020

Sản phẩm y hình, tay bóp thử độ đàn hồi êm thích, chỉ là độ lõm đầu to quá và hơi nông, cạn, mình lo đầu bé bị bẹp điểm đó, nhìn chung sp cũng okay