Tài khoản

Shop cho hỏi máy khi bật cđ hâm sữa 40 độ chưa đày 1 phút đèn tắt mà nước chỉ ấm, chế độ tiệt trùng 100 độ lần đầu sd được, sd lần 2 đợi 15 phút nước sôi mà đèn vẫn chưa tắt, shop tư vấn dùm ạ, 097xxxx.2219