Tài khoản

Shop cho mình hỏi mình từ lúc dùng ddvs đến h đã 1 tuần sao cứ thấy khí hư ra nhiều hơn lúc mình chưa dùng v ạ