Tài khoản

user_avatar
Trang Hoang   

Con 1 tháng.

08/2019

Shop cho mình hỏi tại sao 1 hộp trà vằng 20 gói giá 79000 trong khi đó 3 hộp (mỗi hộp cũng 20 gói) giá lại lên đến 270000

Bấm "Thích" để mang đến một ngày vui vẻ cho Trang Hoang bạn nhé!