Tài khoản

user_avatar
Gam Nguyen   

Con 5 tuổi 3 tháng.

08/2020

Shop có bình ti nào núm ngắn giống ti mẹ k ạ. Mình mua bình commotomo rồi mà bé mình k ti đc. Hình như núm dài quá bé ngậm vô là ói