Tài khoản

Son mịn, màu đẹp nhưng khi nhận được mở ra thì son bị gãy mặc dù đóng gói rất kỹ Đã được sửa