Tài khoản

user_avatar
07/2020

Son thơm, màu đẹp khá mịn môi. Tuy nhiên hơi mềm nên khi nhận hàng thì son đã gãy và lem ra nắp, phần thân không được chắc chắn lắm. Nhưng thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên thì rất an toàn để mẹ bầu sử dụng