Tài khoản

Tại sao giá trên web đã 28 rồi mà bibabo bán chỉ có 480? Chất lượng hàng này như thế nào? Ko thể có sự chênh lệch giá lớn như vậy đc.Thuốc liên quan trực tiếp đến sức khoẻ mẹ và bé yêu cầu bibabo giải thích rõ Đã được sửa