Tài khoản

user_avatar
Diệu Liên Ngọc   

Mang thai 8 tuần.

26 ngày

Thực hành thai giáo khi có thai ở tuần bao nhiêu ạ