Tài khoản

Tin tưởng Bibabo nên lúc nhận hàng ko kiểm tra. Lúc mở hộp bị thiếu chổi cọ núm ti. Bibabo kiểm tra và gửi bổ sung cho mình nha.