Tài khoản

user_avatar
Kim Ngân   

Mang thai 21 tuần.

04/2020

Trong lúc đang mang thai em dùng mỹ phẩm có ảnh hưởng gì sau khi sanh không ạ