Tài khoản

Từ ngày tham gia bibabo mình vẫn hay mua hàng trên này. Có cảm giác tin tưởng dc. Từ khi mang bầu mình vẫn trung thành với Elevit và DHA. Trộm vía con mình phát triển đúng chuẩn. Hàng đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh chóng. Cho 5 sao :))

Xem thêm bình luận