Tài khoản

user_avatar
Bich Thu   

Tham gia từ tháng 09/2018 .

07/2019

Tu van giúp minh với .minh sinh e bé được hơn 4 tháng rồi , da mặt mình bị mụn li ti nhiều và da dầu thì có phù hợp dùng sản phẩm này k