Tài khoản

user_avatar
08/2020

Túi mỏng đẹp. Shop gói hàng cẩn thận. Nhưng giặt xong thì thấy hơi xù với bay bụi vải ra không biết nếu mổ có bám bụi vải vào vết mổ không ?. Vẫn đánh giá 5* đợi dùng xong rồi đánh giá tiếp.

Bấm "Thích" để mang đến một ngày vui vẻ cho Than Pu bạn nhé!