Tài khoản

Ưng nhưng ko như hình ảnh mô tả , cảm giác hộp bị bé. Cách đóng gói cẩn thận ship hàng nhanh, nhưng hộp này ko dùng kèm nắp ti cho ti đc ên hơi bất tiện