Tài khoản

Điều khoản dịch vụ

Vui lòng đọc kỹ Điều khoản dịch vụ (“Điều khoản”) trước khi truy cập và sử dụng các dịch vụ thông qua trang Web, các Ứng dụng di động và tổng đài được cung cấp bởi Mạng xã hội Bibabo (gọi chung là “Dịch vụ”) . Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn chấp thuận và đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các quy định và điều kiện được mô tả trong Điều khoản này. Trong trường hợp bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào của chúng tôi, vui lòng không truy cập trang web, không tải, cài đặt, sử dụng Ứng dụng hoặc gỡ bỏ Ứng dụng ra khỏi thiết bị di động của bạn.

1. Truy cập và sử dụng Dịch vụ

Các dịch vụ được cung cấp bởi Mạng xã hội Bibabo chỉ dành cho người lớn. Bạn phải đủ 18 tuổi khi truy cập và sử dụng Dịch vụ. Trong trường hợp pháp luật quy định rằng bạn phải trên 18 tuổi mới có quyền sử dụng Dịch vụ, tuổi tối thiểu quy định trong luật đó được áp dụng.

Bạn đảm bảo rằng bạn có quyền và năng lực để tham gia và bị ràng buộc bởi các điều khoản của chúng tôi nhưng không được vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định của quốc gia mà bạn đang cư trú. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm và tuân thủ tất cả các luật và quy định của địa phương.

Chúng tôi không cần phải thông báo trước khi thay đổi hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ; áp dụng các giới hạn sử dụng và / hoặc thay đổi các tính năng của Dịch vụ.

2. Đăng ký thành viên

Bạn có thể đăng ký để trở thành thành viên của Mạng xã hội Bibabo. Bạn phải cung cấp thông tin thật, đúng, chính xác để không gây hiểu nhầm, và bạn sẽ nhanh chóng cập nhật nó trong trường hợp có thay đổi. Bạn bảo đảm các thông tin mà bạn cung cấp không vi phạm bất kỳ quyền lợi của các bên thứ ba.

Chúng tôi có quyền từ chối bất kỳ yêu cầu nào về quyền thành viên. Quyền thành viên của bạn chỉ bắt đầu từ thời điểm bạn nhận được email xác nhận từ Bibabo.

Để sử dụng đầy đủ các dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể cần kích hoạt Điểm , đây là dịch vụ có thu phí.

3. Nghĩa vụ cho các thành viên

Truy cập và sử dụng Dịch vụ phải tuân theo quy định của pháp luật. Bạn không được sử dụng khi pháp luật không cho phép bạn làm như vậy.

Trong trường hợp thành viên phạm tội hình sự, Bibabo có thể chuyển dữ liệu cá nhân của thành viên đó cho cơ quan có thẩm quyền, khi cần thiết, mà không cần thông báo trước cho thành viên có liên quan. Bạn có xem thêm thông tin về cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong mục Chính sách Riêng tư.

Bạn không thể sử dụng Dịch vụ này để bán hàng hóa hay dịch vụ, hoặc phân phối bất kỳ tài liệu quảng cáo mà không được sự cho phép rõ ràng của chúng tôi.

Bạn phải tuân thủ Quy tắc Hành xử khi sử dụng trang web.

4. Chấm dứt và khóa tài khoản

Bạn có thể chấm dứt làm thành viên của Bibabo bất kỳ lúc nào thông qua mục Thiết lập của bạn.

Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc đình chỉ tư cách thành viên của bạn bất cứ lúc nào (nếu thấy có nguy cơ nghiêm trọng) bạn vi phạm Điều khoản. Việc chấm dứt hoặc đình chỉ có thể xảy ra mà không thông báo trước, mặc dù sau đó chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email. Sau khi chấm dứt hoặc đình chỉ, bạn không thể đăng ký lại làm thành viên hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, trừ khi chúng tôi thông báo cho bạn rằng việc đình chỉ đã được gỡ bỏ.

Bạn thừa nhận và chấp nhận rằng việc chấm dứt quyền thành viên của bạn, vì bất kỳ lý do nào, ngụ ý rằng quyền gỡ bỏ hoặc xóa một phần nội dung mà bạn đưa lên hoàn toàn do Bibabo quyết định.

5. Nội dung do thành viên đăng tải

Dịch vụ của chúng tôi cho phép bạn và các thành viên khác gửi, đăng, hiển thị hoặc cung cấp thông tin, văn bản, hình ảnh, hay các định dạng dữ liệu khác (gọi chung là "Nội dung"). Bạn chịu trách nhiệm cho Nội dung mà bạn đưa lên Dịch vụ, bao gồm cả tính pháp lý, độ tin cậy và sự phù hợp. Bằng việc đưa nội dung lên Dịch vụ, bạn trao quyền và giấy phép sử dụng cho chúng tôi được sửa đổi, trình diễn công khai, trưng bày công khai, tái sản xuất, và phân phối Nội dung trên và thông qua Dịch Vụ.

Bạn đồng ý rằng giấy phép này bao gồm quyền đối với chúng tôi để làm cho nội dung của bạn có sẵn để các thành viên khác cũng có thể sử dụng. Bạn có quyền sở hữu đối với mọi Nội dung mà bạn gửi, đăng hoặc hiển thị lên hoặc thông qua Dịch vụ đồng thời bạn có trách nhiệm bảo vệ các quyền đó.

Bạn có thể gỡ bỏ hoặc xóa một phần Nội dung mà bạn đưa lên. Tuy nhiên, trong những trường hợp nhất định một số nội dung (bài viết hay bình luận) có thể chưa bị gỡ bỏ hoàn toàn và bản sao nội dung của bạn có thể vẫn tồn tại trên Dịch vụ và / hoặc ở nơi khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ Nội dung nào bạn đưa lên Dịch vụ và không có trách nhiệm trong việc gõ bỏ hoặc xóa một phần (hoặc thất bại trong việc gỡ bỏ hoặc xóa) Nội dung đó.

Bạn đại diện và bảo đảm rằng:

 • Nội dung là của bạn (bạn có quyền sở hữu) hoặc bạn có quyền sử dụng nó và cho chúng tôi quyền và giấy phép theo quy định tại các Điều khoản,
 • Việc đăng nội dung của bạn lên hoặc thông qua Dịch Vụ không vi phạm quyền riêng tư, quyền công khai, quyền tác giả, quyền hợp đồng hoặc bất kỳ quyền của bất kỳ ai khác.

Chúng tôi yêu cầu bạn tôn trọng cộng đồng trực tuyến của chúng tôi và các thành viên khác khi gửi Nội dung và sử dụng Dịch vụ. Khi đưa Nội dung lên hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý không:

 • Gửi tài liệu vi phạm quyền sở hữu của bên thứ ba, bao gồm cả các quyền riêng tư và quyền công khai, hoặc vi phạm bất kỳ điều luật nào đang được áp dụng;
 • Xuất bản sai lầm hoặc xuyên tạc có thể gây hại cho chúng tôi, người sử dụng của chúng tôi hoặc bất kỳ bên thứ ba;
 • Công bố bất kỳ thông tin cá nhân của một người nào đó, giống như địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, và các thông tin tương tự mà không được sự cho phép của họ;
 • Gửi tài liệu vi phạm pháp luật, khiêu dâm, nói xấu, bôi nhọ, đe dọa, khiêu dâm, quấy rối, hận thù, phân biệt chủng tộc hay sắc tộc công kích, hoặc khuyến khích các hành vi được coi là một hành vi phạm tội, gây trách nhiệm dân sự, vi phạm pháp luật, hoặc là nếu không không phù hợp;
 • Quảng cáo bài;
 • Mạo danh người khác hoặc tự đại diện như liên kết với chúng tôi, nhân viên của chúng tôi hoặc các chuyên gia ngành công nghiệp khác;
 • Trưng cầu mật khẩu hoặc tài khoản của các thông tin khác của người sử dụng; hoặc
 • Thu thập tên người dùng, địa chỉ, hoặc địa chỉ email với bất kỳ mục đích nào.

LƯU Ý

Nội dung do thành viên đưa lên Dịch vụ không được kiểm tra, xác nhận hoặc chứng thực bởi chúng tôi, và có thể bao gồm thông tin không chính xác hoặc sai. Chúng tôi cũng không tuyên bố, bảo đảm, bảo lãnh việc kết nối tới Dịch vụ hoặc bất kỳ Nội dung nào trên Dịch vụ, liên quan đến chất lượng, phù hợp, sự thật, chính xác hay đầy đủ của bất kỳ Nội dung chứa trong Dịch vụ. Bạn thừa nhận trách nhiệm duy nhất cho và chấp nhận mọi rủi ro phát sinh từ việc sử dụng hoặc sự tin cậy của bạn đối với bất kỳ Nội dung nào.

6. Nội dung được đưa lên bởi chuyên gia

Bất kỳ Nội dung nào được đăng bởi Chuyên gia không phải là các tư vấn về y tế hoặc hướng dẫn chẩn đoán hoặc điều trị y tế, và không có mối quan hệ bác sĩ - bệnh nhân.

Nếu bạn cần sự hỗ trợ khẩn cấp về y tế, hãy gọi cho bác sĩ của bạn hoặc số Cấp cứu y tế (115) ngay lập tức.

 • Nội dung không thay thế cho các chuyên gia y tế tư vấn, xét nghiệm, chẩn đoán hoặc điều trị.
 • Bạn không nên trì hoãn, bỏ điều trị hoặc bỏ qua lời khuyên y tế chuyên nghiệp dựa trên Nội dung của Dịch vụ.
 • Bạn nên luôn luôn tìm những lời khuyên của bác sĩ hoặc chuyên viên y tế có trình độ khác trước khi bắt đầu hoặc thay đổi điều trị.
 • Nội dung không nên được sử dụng để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh, hoặc ngăn chặn bệnh mà không cần sự giám sát của bác sĩ hoặc nhà cung cấp chăm sóc y tế có trình độ.
 • Nội dung không đề nghị hoặc xác nhận bất kỳ bài kiểm tra, các bác sĩ, các sản phẩm, các thủ tục, các ý kiến hoặc thông tin khác.
 • Nội dung không được quy định bởi Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm hoặc bất kỳ ủy ban y tế của tiểu bang hoặc quốc gia.
 • Thông tin được đưa lên Bibabo công khai hoặc được gửi trong một tin nhắn đến từ một Chuyên gia y tế không phải là bí mật và không thiết lập một mối quan hệ bác sĩ-bệnh nhân mà không cần sự đồng ý của các cộng tác viên y tế.

7. Tài khoản điểm

Bạn đồng ý rằng bạn không có quyền đối với Điểm mà bạn được nhận hoặc sử dụng trong kết nối đến Dịch vụ hoặc bất kỳ các thuộc tính khác liên quan đến tài khoản của bạn, bất kể bạn đã nhận được Điểm đó như thế nào. Thay vào đó, bạn sẽ chỉ nhận được quyền giới hạn sử dụng Điểm trong kết nối đến các tính năng nhất định trên Bibabo, chẳng hạn như chức năng "Hỏi chuyên gia". Để biết thêm thông tin về các quy tắc áp dụng cho Điểm trên Bibabo, xem 'các quy định và chính sách liên quan đến Điểm’.

Chúng tôi cấm và không công nhận bất kỳ chuyển nhượng Điểm có mục đích xấu bên ngoài Dịch vụ, hoặc bán, tặng, kinh doanh Điểm có mục đích xấu trong "thế giới thực", trừ khi việc chuyển nhượng Điểm như vậy được Bibabo cho phép rõ rằng bằng văn bản. Chuyển nhượng hoặc cố gắng chuyển đều bị cấm và bãi bỏ, và Bibabo có thể hủy bỏ bất kỳ Điểm đã được chuyển giao, chuyển nhượng hoặc bán vi phạm các điều khoản hoặc chính sách và quy tắc về Điểm.

Chúng tôi có thể thay đổi các quy tắc chuyển, nhận, hoặc đổi Điểm bất cứ lúc nào vì bất kỳ lý do nào. Chúng tôi cũng có quyền ngừng cung cấp và / hoặc hỗ trợ Điểm bất cứ lúc nào. Chúng tôi có thể làm cho hết hạn, hủy bỏ, sửa đổi, hoặc xóa Điểm của bạn bất cứ lúc nào vì bất kỳ lý do nào, kể cả đối với hành vi vi phạm các điều khoản và điều kiện, hoặc không có lý do mà không cần thông báo trước. Chúng tôi có thể hủy bỏ bất kỳ giao dịch nào nếu chúng tôi cho rằng những giao dịch đó vi phạm bất kỳ điều khoản hay chính sách của Bibabo, hoặc thậm chí không cần có lý do nào.

8. Các hoạt động trái phép

Dịch vụ của chúng tôi có thể được sử dụng và truy cập chỉ với mục đích hợp pháp. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không làm bất cứ điều nào sau đây khi sử dụng hoặc truy cập Dịch vụ:

 • cố gắng truy cập hoặc tìm kiếm Dịch vụ hoặc tải Nội dung từ Dịch vụ thông qua việc sử dụng bất kỳ máy móc, phần mềm, công cụ, đại lý, thiết bị hoặc cơ chế (bao gồm cả phần mềm gián điệp, robot tìm kiếm, trình thu thập, công cụ khai thác dữ liệu hoặc các loại tương tự) khác với các đại lý phần mềm và / hoặc tìm kiếm được cung cấp bởi chúng tôi hoặc trình duyệt web của bên thứ ba khác thường có sẵn;
 • tiếp cận, làm xáo trộn, hoặc sử dụng các khu vực ngoài công lập của dịch vụ, hệ thống máy tính của chúng tôi, hoặc các hệ thống giao kỹ thuật của các nhà cung cấp của chúng tôi;
 • thu thập và sử dụng thông tin, chẳng hạn như tên người sử dụng khác, tên thật, địa chỉ email, sẵn qua Dịch vụ cho truyền tải bất kỳ quảng cáo không mong muốn, thư rác, thư rác hoặc hình thức quảng cáo nào khác;
 • sử dụng Dịch vụ cho bất cứ mục đích thương mại hoặc vì lợi ích của bất kỳ bên thứ ba hoặc bằng bất cứ cách không phải bởi các Điều khoản;
 • vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành; hoặc
 • khuyến khích hoặc cho phép bất kỳ cá nhân khác để làm bất cứ việc nói trên. Chúng tôi bảo lưu quyền điều tra và truy tố các hành vi vi phạm của bất kỳ ở trên và / hoặc tham gia và hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật trong việc truy tố những người sử dụng vi phạm các Điều khoản.

9. Chính sách bảo mật

Vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật của chúng tôi để biết thông tin về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin người dùng của chúng tôi.

10. Chính sách bản quyền

Chúng tôi không cho phép các hoạt động vi phạm bản quyền và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên Bibabo và sẽ loại bỏ bất kỳ nội dung nào đó nếu có thông báo chính xác rằng nội dung đó vi phạm khác của quyền sở hữu trí tuệ.

Nếu bạn tin rằng nội dung của bạn đã được sao chép một cách vi phạm bản quyền, xin vui lòng cung cấp cho chúng tôi với các thông tin sau đây theo quy định của luật Digital Millennium Copyright (DMCA):

 • một chữ ký điện tử hay chữ ký của chủ sở hữu quyền tác giả hoặc một người ủy quyền để thay mặt họ;
 • xác định các công việc bản quyền đã bị vi phạm;
 • xác định các tài liệu mà là yêu cầu để được xâm phạm hay là đối tượng của hành vi xâm phạm và đó là để được gỡ bỏ hoặc truy cập vào đó là bị vô hiệu, và đủ thông tin để cho phép chúng tôi xác định vị trí của vật liệu;
 • thông tin liên lạc của bạn, bao gồm địa chỉ, số điện thoại, và địa chỉ email;
 • bạn tuyên bố rằng bạn có một niềm tin tưởng tuyệt đối rằng việc sử dụng các tài liệu theo cách bị khiếu nại là không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, đại lý, hoặc pháp luật; và
 • một tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác, và, theo hình phạt về tội khai man, rằng bạn được phép hành động thay mặt cho chủ sở hữu quyền tác giả.

11. Các liên kết

Dịch vụ có thể bao gồm các liên kết đến các trang web và các dịch vụ khác không được vận hành bởi chúng tôi. Chúng tôi đang cung cấp những liên kết này đến bạn chỉ như là một tiện nghi và không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc liên kết được hiển thị trên các trang web đó. Bạn chịu trách nhiệm và chịu mọi rủi ro phát sinh từ việc sử dụng hoặc sự tin cậy của bất kỳ trang web của bên thứ ba của bạn.

12. Quyền sở hữu

Ứng dụng và Dịch vụ của chúng tôi được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu, và các luật khác của Việt Nam và nước ngoài. Trừ khi được quy định trong các Điều khoản, chúng tôi (hoặc người cấp phép của chúng tôi) độc quyền sở hữu tất cả các quyền, danh nghĩa và lợi ích đối với các ứng dụng và các dịch vụ, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan. Bạn không được xóa, thay đổi hoặc che khuất bất kỳ bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hay thông báo độc quyền kết hợp trong hoặc kèm theo Ứng dụng hoặc Dịch vụ, bao gồm cả trong nội dung bất kỳ. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bất kỳ thông tin phản hồi, ý kiến hoặc gợi ý bạn có thể cung cấp liên quan đến các Ứng dụng hoặc Dịch vụ ("Phản hồi") sẽ là tài sản của Bibabo duy nhất và độc quyền và bạn không thể thay đổi hướng gán cho tất cả các quyền, danh nghĩa và quan tâm của bạn cho chúng tôi trong và đối với tất cả các phản hồi.

13. Giới hạn trách nhiệm

TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI VỚI BẠN TỪ TẤT CẢ NGUYÊN NHÂN VÀ THEO MỌI LÝ THUYẾT TRÁCH NHIỆM SẼ ĐƯỢC GIỚI HẠN BỞI SỐ TIỀN BẠN ĐÃ TRẢ CHO CÁC ỨNG DỤNG NHƯNG KHÔNG VƯỢT QUÁ 500.000 VND. CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI MỌI THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, HẬU QUẢ KHÓ KHĂN, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, MẤT LỢI NHUẬN, DỮ LIỆU, SỬ DỤNG, UY TÍN, HOẶC THIỆT HẠI VÔ HÌNH KHÁC, DO:

 • BẠN TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ TRUY CẬP HAY SỬ DỤNG ỨNG DỤNG VÀ / HOẶC DỊCH VỤ;
 • MỌI HÀNH VI HOẶC NỘI DUNG CỦA BẤT KỲ BÊN THỨ BA VỀ DỊCH VỤ;
 • BẤT CỨ NỘI DUNG NÀO CỦA DỊCH VỤ; VÀ
 • TRUY CẬP TRÁI PHÉP, SỬ DỤNG HOẶC SỬA ĐỔI CÁC TRUYỀN HAY NỘI DUNG CỦA BẠN, DÙ LÀ DỰA TRÊN SỰ BẢO ĐẢM, HỢP ĐỒNG, LẦM LỖI (BAO GỒM SƠ SUẤT) HOẶC BẤT CỨ LÝ THUYẾT PHÁP LÝ KHÁC, CHÚNG TÔI ĐÃ HOẶC CHƯA ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG CỦA THIỆT HẠI ĐÓ, VÀ NGAY CẢ NẾU GIẢI QUYẾT ĐỊNH ĐÂY LÀ THẤY LÀ ĐÃ THẤT BẠI MỤC ĐÍCH CẦN THIẾT CỦA NÓ.

14. Quy định chung

Điều khoản này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam mà không liên quan đến các quy định và nguyên tắc về xung đột pháp luật của Việt Nam. Việc chúng tôi không thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định của Điều khoản này sẽ không được coi là từ bỏ các quyền đó. Nếu bất kỳ quy định của Điều khoản này bị coi là không hợp lệ hoặc không thể thực thi bởi một tòa án, các quy định còn lại của Điều khoản này sẽ vẫn có hiệu lực. Các Điều khoản này tạo thành toàn bộ thỏa thuận của chúng tôi về Dịch vụ, hủy bỏ và thay thế mọi thoả thuận trước đó. Chúng tôi có thể sửa đổi Điều khoản này bất kỳ lúc nào. Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau khi sửa đổi có hiệu lực, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Điều khoản sửa đổi.

Quy định, chính sách
Thông tin liên hệ

Mọi thắc mắc về dịch vụ vui lòng liên hệ: [email protected]

Quý khách muốn hợp tác với Bibabo.vn, xin hãy gửi thông tin cho chúng tôi: [email protected]