Tài khoản

user_avatar
Yến Yến
Đạp tung nóc luôn ý ạ. Chỉ im lúc đêm mẹ ngủ với tầm 20-21 giờ thôi?
01/2022    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.