Tài khoản

user_avatar
Yến Yến   

Mang thai 28 tuần.

01/2022

28w5d con cọp con của gđ đc 1,5kg. Mong con khỏe mạnh đủ ngày đủ tháng ra với cả nhà. Năm nay vác cái trống đi du xuân rồi