Tài khoản

user_avatar
Bánh Gạo
Có nè, nhưng qua 4 tháng mình thấy bt lại rồi, đỡ ngán hơn
05/2020    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Tường Lê
Cứ đưa đồ ăn vô miệng là ở cổ họng nó muốn trào ra ko
05/2020    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Tường Lê
Mình cũng vậy nè
05/2020    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.