Tài khoản

user_avatar
Mẹ Bimbim

vâng mom. nó không giúp tính được chính xác nhất, tính chính xác chỉ có đi soi trứng thui ạ. nhưng đây có thể là một cơ sở để tham khảo rất ổn aj

08/2019    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.