Tài khoản

user_avatar
Cửa hàng Bibabo
@TRANG Dạ mẹ, cả Elevit, DHA, canxi Ostelin BBB đã ngừng bán 1 năm rồi mẹ nha
04/2021    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
TRANG
Chứ sp bao jo có hàng lain
04/2021    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
TRANG
Elevit bên mình còn kg,
04/2021    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Cửa hàng Bibabo
@TRANG Dạ mẹ, BBB không còn sản phẩm trên ạ
04/2021    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.