Tài khoản

user_avatar
lăng thủy
Không phải hơ than là ra tháng không có mùi bà đẻ.M vẫn thấy mấy bà đẻ hơ than mà vẫn có đấy. Có mùi hay không là do mình thôi vs sạch sẽ thì không có mùi gì nha
06/2020    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.