Tài khoản

user_avatar
Quỳnh Hoa
Than hơ bà đẻ là than củi ở quê.Than đó rất tốt.hơ than chổ thoáng tí.có ai nằm trong phòng kín mít bắt hơ than đúng ko mom.kinh nghiệm dân gian ko gì sai cả.cha mẹ ông bà sinh ra 9 10 đứa con.họ khỏe re...thời mình ăn uống.kiêng khem ít mới đẻ được 2 đứa là thấy đuối rồi
07/2020    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.