Tài khoản

user_avatar
cà rốt. thúi
cảm ơn mom ..Nguyễn mây mây nha
07/2019    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Nguyễn mây mây

@Rupy Truong

mình 5 ngày cắt chỉ bạn ạ. Cắt chỉ từ ngay trong viện.

07/2019    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.