Tài khoản

user_avatar
Mẹ Tẹt
Cảm.ơn bạn
02/2019    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
nguyen thi tâm
Ủa cho mk hoi nguc mk sơf co cục j k
02/2019    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.